Stockholms Hamnar deltar i snöforskningsprojekt

Pollare med snö på

Stockholms Hamnar deltar i ett forskningsprojekt där miljöeffekterna från dumpning av nyfallen snö utreds.

Projektet drivs av forskare vid Luleå tekniska universitet tillsammans med Stockholms Hamnar och andra aktörer som medverkar i egenskap av verksamhetsutövare. Arbetet påbörjades under hösten 2015 och pågår till 2017. Projektet har beviljats finansiering av forskningsrådet Formas.

Snöröjning är en väsentlig del av Stockholms Hamnars arbete för att bedriva en säker verksamhet och resultatet av projektet förväntas ge ett bra underlag och öka kunskaperna om hur snöhantering kan bedrivas hållbart i urbana miljöer.

Läs mer om snöröjningen i Stockholms Hamnar