Stockholm strategiskt viktig för en av världens största containeroperatörer

Hutchison på besök på Norvikudden utanför Nynäshamn

Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstäder. Det märks även i varuflödena till regionen. Under årets fem första månader ökade containertransporterna med tolv procent i Stockholms Hamnar.

Hutchison Port Holdings (HPH), en av världens ledande terminaloperatörer, ser Stockholm som strategiskt viktig. Redan idag är samarbetet för att få effektiva varutransporter till och från regionen framgångsrikt i containerterminalen i Frihamnen. I april kom det sista tillståndet för att börja byggnationen av den nya godshamnen Stockholm Norvik Hamn. Stockholms Hamnar kommer att bygga och äga containerterminalen medan HPH kommer att driva containerterminalen.

– Vi ser Stockholm och hela Östersjöområdet som strategiskt mycket viktigt. Efter ett långt och gott samarbete i den befintliga containerterminalen intensifierar vi nu arbetet med Stockholms Hamnar. Stockholm Norvik Hamn kommer att erbjuda förbättrade förutsättningar för en optimal servicenivå i Stockholmsregionen. Nu planerar vi för driftstarten 2019/2020 säger François Bello, vd på Hutchison Ports Sweden.

– Vi värdesätter vårt samarbete med HPH och de är starkt bidragande till vår positiva och starka utveckling i containerterminalen i Frihamnen, där volymerna ökat med tolv procent under årets första fem månader, säger Henrik Widerståhl, vice vd och marknadschef på Stockholms Hamnar.

Idag kommer nio av tio varor som vi konsumerar sjövägen från andra länder. Till Sverige kommer det senaste inom kläder, elektronik, exotiska livsmedel, viner från hela världen. Ut i världen skeppas allt från skrot som återanvänds till nya varor till dyrbara och livsnödvändiga mediciner.

Att mer gods flyttas från Sveriges redan idag hårt belastade väg- och järnvägar till att fraktas med fartyg hela vägen till landets största konsumtionsområde innebär mindre miljöbelastning.