Sprängningar i samband med byggandet av Stockholm Norvik Hamn

Stockholms Hamnar har tagit emot samtal från boende i Nynäshamn som upplever att de känt vibrationer i samband med sprängningar på Norvikudden. Vi har förståelse för att sprängningarna kan upplevas som obehagliga. Vi vill därför informera om att sprängningarna sker under kontrollerade former.

Vid byggnationen av Stockholm Norvik Hamn med tillhörande järnväg genomförs sprängningar på land och i vatten. Innan dessa sprängningsarbeten genomförs gör Stockholms Hamnar och entreprenören tillsammans riskanalyser för att ta reda på hur sprängningsarbetet ska utföras samt vilka fastigheter som ligger inom områden som kan komma att påverkas av sprängningarna. Det finns tydliga villkor för vilka tider och i vilken omfattning det här arbetet får ske vilka följs.

Få sms innan sprängning

Ibland kan det kännas bättre att veta när en sprängning sker. För dig som är intresserad går det därför att få information via sms innan sprängning. Du e-postar då ditt mobilnummer till kristian.martti@stockholmshamnar.se.

Har du frågor och funderingar kontakta Camilla Strümpel på 070-770 27 45 eller camilla.strumpel@stockholmshamnar.se.

Läs mer om Stockholm Norvik Hamn