Så hanterar kryssningsfartyg i Östersjön sitt avloppsvatten

Hur hanterar egentligen kryssningsfartygen i Östersjön sitt avloppsvatten? En ny film tar dig med ombord på kryssningsfartyget Aida Mar.

Rederiet Aida Cruises, Stockholms Hamnar och Cruise Line International Association (CLIA) berättar om hur avloppsvatten hanteras och renas ombord på kryssningsfartyg och i hamn:

Stockholms Hamnar kan ta emot avloppsvatten från samtliga kryssningsfartyg och vid samtliga kajer för att koppla till stadens avloppsreningsverk. Åtta av tio kryssningsfartyg lämnar avloppsvatten hos Stockholms Hamnar. De flesta kryssningsfartyg har även egna reningsanläggningar ombord.

CLIA har 98 procent av världens kryssningsrederier som medlemmar.