Överramp på plats i Kapellskärs hamn

Överramp i Kapellskätrs hamn.

Nu är överrampen installerad och klar intill den nybyggda piren i Kapellskärs hamn. Den tar plats tillsammans med de nedre ramperna som monterades under hösten förra året.

Via sjövägen levererades i helgen ståldelar till den nya överrampen i Kapellskärs hamn. Lossning skedde via den nybyggda piren och montagearbete har pågått under några dagar och nu är den på plats.

Rampen är 60 meter lång och längst ut blir den 29 meter bred. Den har byggts på en betongramp som har uppförts under våren och som slutförs tillsammans med ståldelen. Nu återstår montage av durkgaller och sedan ska kraft och hydraulik kopplas in. Arbete beräknas pågå under två till tre veckor.

Under hösten förra året monterades de undre ramperna. De har en bredd på hela 29 meter och ett djup på 16 meter vilket är några av Europas största av sitt slag.
- Det känns jättebra att alla ramper till nya piren nu är på plats nu, säger projektchef Tobias Kednert. Logistik & samordningsarbetet har pågått en tid så det känns skönt att det gått bra.  

Piren och ramperna planeras att vara i drift till sommaren. Hela utvecklingsprojektet i Kapellskärs hamn, som sträcker sig över tre år, går enligt tidplan och beräknas vara klart i slutet av 2016.