Om inte fartyget kommer till kajen får kajen komma till fartyget

Seawalken under konstruktion i fabriken

Nu har arbetet med att ta fram Stockholms Hamnars senaste och mest spännande kajkonstruktion startat. Lagom till att kryssningssäsongen drar igång på allvar finns en så kallad seawalk på plats i Nynäshamn.

Seawalk är en slags hopfällbar rörlig gångbrygga. Än så länge finns det endast ett fåtal liknande konstruktioner i världen.

När det inte ligger ett kryssningsfartyg inne är seawalken infälld. När fartyget närmar sig hamn vecklar man likt en tumstock ut gångbryggan mot fartyget, så att fartyget kan lägga till mot den. På det sättet kan passagerare och bagage gå och lastas av och på fartyget via seawalken. Det är även möjligt att köra mindre fordon på bryggan.

Just nu pågår arbete på kajen i Nynäshamn där seawalken ska monteras. Innan fartygen kan tas emot genomförs också ett arbete med logistikytorna på land.

Seawalken konstrueras i Norge och vissa delar tillverkas i Rumänien. Den levereras i princip färdig att monteras i maj 2016.

Följ kryssningstrafiken på fartygslistan eller i gratisappen CruiseSthlm som finns för både Iphone och Android.