Matavfall blir biogas i Frihamnen

Tunna för matavfall framför Magasin 1 i Frihamnen

Nu erbjuder Stockholms Hamnar alla hyresgäster i Frihamnen att sortera sitt matavfall. Avfall som sedan blir biogas och biogödsel.

Som ett led i Stockholms Hamnars miljöarbete har alla hyresgäster i Frihamnen nu möjlighet att sortera även sitt matavfall helt gratis.

– Av matavfallet produceras både biogas, som är ett förnybart bränsle som ersätter fossila bränslen, och biogödsel som ersätter konstgödsel. Det är smart och miljövänligt, säger Ulrika Persson, miljöingenjör på Stockholms Hamnar.

Hyresgäster utanför Frihamnen kan naturligtvis också sortera sitt matavfall. Eftersom avfallshanteringen då inte går via Stockholms Hamnar får de teckna eget avtal med Stockholm Vatten Avfall AB.

Läs mer om sorteringen av matavfall i Frihamnen