Jordförstärkande arbeten startar på Norvikudden i april

Visionsbild över Stockholm Norvik Hamn.

Den 1 april påbörjar Stockholms Hamnar markarbeten på Norvikudden och NCC fortsätter utvecklingen av angränsande område.

Stockholms Hamnar planerar att bygga den nya hamnen Stockholm Norvik på Norvikudden. I anslutning till hamnen förbereder NCC för en logistik- och företagspark. För att kunna använda marken på området krävs bland annat att jordförstärkande åtgärder utförs.

Förra året avverkade NCC skog på delar av området och i år fortsätter arbetet med bland annat jordförstärkande åtgärder. Stockholms Hamnar kommer också att utföra jordförstärkande markarbeten med start under våren. Detta arbete görs inom ramen för detaljplanen. Samtidigt grävs ledningar ner längs med vägen till området.

Arbetena innebär att den yttersta delen av Norvikudden stängs av från och med april. Man kommer då att kunna promenera så långt som det idag är möjligt att köra med bil.

Läs mer om Stockholm Norvik Hamn

Läs mer om NCCs arbeten på Norvikudden (extern länk)