Infrastrukturministern på besök i Stockholms Hamnar

Infrastrukturminister Anna Johansson och Stockholms Hamnars vd Johan Castwall i en av passagerargångarna i nya Värtahamnen

Tisdag 19 januari besökte infrastrukturminister Anna Johansson (S) ett kylslaget Stockholms Hamnar. Ministern fick bland annat information om utvecklingsprojekten och besökte den nybyggda Värtapiren.

Stockholms Hamnar hade bjudit in ministern för att berätta om verksamheten och de tre stora utvecklingsprojekten. Även andra viktiga frågor som farleder och väg- och järnvägsanslutningar till hamnarna samt Stockholms Hamnars roll i både det svenska och europeiska transportsystemet diskuterades.

Infrastrukturministern hann dessutom med ett besök i den nybyggda Värtahamnen, som just nu växer sida vid sida med den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Hon fick bland annat höra om Stockholms Hamnars hållbarhetsarbete och hur man bygger såväl elanslutning som mottagning för avfall på den nya piren.

Stockholms Hamnar är i dagsläget Sveriges största passagerarhamn och fjärde största godshamn. Företaget är just nu inne i en expansiv utvecklingsfas och satsar de närmaste åren sju miljarder kronor för att anpassa och bygga ny hamnkapacitet i de tre hamnarna Kapellskär, Stockholm och Nynäshamn. Stockholmsregionen växer snabbast i Europa och investeringarna sker för att möta marknadens behov och för att anpassa infrastrukturen för framtidens fartyg.