Incheckningslinje och speditionshus tagna i drift i Kapellskär

Den nya incheckningslinjen i Kapellskärs hamn

En helt ny incheckningslinje och två nya speditionsbyggnader har tagit i bruk i Kapellskärs hamn. Öppningen skedde i samband med att den nya piren togs i drift i juni.

Trafikstrukturen i Kapellskärs hamn har nu optimerats. Hamnplan har utökats med nästan det dubbla och genom en förbättrad trafiklösning kan Kapellskär hamn nu på ett mer effektivt sätt hantera antalet fordon som kommer till hamnen, samt lastningen och lossningen av fartyg.

I och med omstruktureringen har en ny incheckningslinje skapats i hamnens södra del. I anslutning till den har två nya speditionsbyggnader byggts där rederierna Tallink Silja och Finnlines har flyttat in.

Ytterligare ett speditionshus planeras med byggstart i sommar. Huset beräknas vara klart runt årsskiftet då rederiet DFDS flyttar in.

Kapellskärs hamns utvecklingsprojekt sträcker sig över tre år och beräknas vara klart årsskiftet 2016/2017.

Läs mer om utvecklingsprojektet i Kapellskärs hamn