Högsta domstolen säger JA till att bygga Stockholm Norvik Hamn

Skiss över Stockholms Norvik Hamn

Den planerade godshamnen Stockholm Norvik Hamn, i utkanten av Nynäshamn, har stor betydelse för att skapa effektiv och miljöanpassad varuförsörjning i Stockholmsregionen. För att bygga och driva hamnen krävs en dom enligt Miljöbalken. Idag gav Högsta domstolen ett positivt besked genom att inte lämna prövningstillstånd. Därmed kan hamnen börja byggas under året.

– Vi är mycket nöjda med beskedet från Högsta domstolen. Efter en lång process i detta betydelsefulla projekt för Stockholmsregionen, har vi fått det slutliga beskedet från Högsta domstolen och kan äntligen påbörja byggnationen av Stockholm Norvik Hamn, säger Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar.

I Sverige kommer nio av tio varor sjövägen och en stor del av dessa varor ska till Stockholmsregionen. Genom Stockholm Norvik Hamn blir det möjligt att frakta gods så nära slutdestinationen som möjligt till sjöss. Det ger stora miljövinster samtidigt som det avlastar landets redan idag hårt belastade väg- och järnvägsnät.

– Den globala tillväxt som pågår leder till ökade godsvolymer och Stockholm är den mest expansiva huvudstadsregionen i Europa. Det ställer höga krav på effektiv och hållbar varuförsörjning. Genom att säkra möjligheten att ta emot de allt större fartygen får vi ekonomiskt och miljömässigt attraktiva transportmöjligheter till vår region. Här är Stockholm Norvik Hamn, med naturligt djup, kort insegling och närhet till marknaden en viktig pusselbit, fortsätter Johan Castwall.

Byggtiden är drygt tre år från det att projektet påbörjas till dess att Stockholms Hamnar kan ta emot det första fartyget.