Godsvolymerna ökade med sex procent i Kapellskärs Hamn

Gods i Kapellskär

Den positiva trenden med ökade godsvolymer håller i sig och under 2015 transporterades sex procent mer gods i Kapellskärs hamn jämfört med 2014.

Godsvolymerna i Kapellskärs Hamn ökade med sex procent 2015 jämfört med året innan. Under 2015 hanterades 2 409 000 ton gods i Kapellskärs hamn. Stockholms Hamnar är totalt den fjärde största godshamnen i Sverige och där ingår både Kapellskärs hamn och Nynäshamns hamn.

– Det är en härlig positiv trend här i Kapellskärs Hamn. Godsmängderna ökar och kunderna vill ta godset direkt till den växande Stockholmsregionen, säger Peter Lundman, driftchef i Kapellskärs Hamn.

Rederierna Finnlink och DFDS går mycket bra. Under 2015 ökade Finnlink sina godsvolymer med sju procent och DFDS med elva procent jämfört med föregående år.


Länk till pressbild på gods i Kapellskärs hamn på flickr (extern länk)