Godsökning i Stockholms Hamnar

Bild på RoRo trafik

December månads höga volymer inom roro-gods generade den starkaste avslutningsmånaden sedan 2011 i Stockholms Hamnar.

December månads godsvolymer inom roro, gods som transporteras med lastbilar och trailrar på färjor, var högre än de tre sista tre årens avslutningsmånader. Totalt omsattes 436 000 ton gods.

– Vi är mycket glada för den här starka avslutningen på 2015 och ser fram emot en fortsatt god utveckling 2016, säger Henrik Widerståhl, vice vd och marknadschef på Stockholms Hamnar.

De tre hamnarna i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn är strategisk placerade vid Sveriges största konsumtionsområde och Stockholms stad är nu den snabbast växande staden i Europa. Nio av tio varor som konsumeras i Sverige kommer sjövägen.