Blåstången vid Stockholm Norvik Hamn flyttar nästgårds

Blåstång vid Norvik

Blåstång som fanns i områden där den nya godshamnen Stockholm Norvik Hamn växer fram, har fått ett nytt hem. Stenar med etablerade blåstångsplantor har flyttats från Utterviken i hamnens södra delar till ett område vid norra Norvikudden med liknande förutsättningar.

– Flytten av blåstång gick mycket bra. Vi hoppas och tror att plantorna kommer att trivas på den nya, noga utvalda platsen. Det här är en del i ett antal olika flyttar som kommer att genomföras av både vegetation och så kallade substrat. Det kan till exempel handla om trädstammar med särskilt intressant djurliv som också kommer att flyttas när de finns inom det blivande hamnområdet, säger Magnus Sjöberg, projektchef Stockholm Norvik Hamn.

Inför flytten inspekterades både den nya och den tilltänkta platsen noga med undervattenskamera. Vid inspektionen undersöktes vegetationstyp, hur tät vegetationen är, djup, botten med mera.

– Blåstång är barnkammare för olika fiskarter och därför viktiga att bevara. Fiske är betydelsefullt för många invånare så det är mycket bra att blåstången i byggområdet tas om hand genom att flyttas till en ny plats, säger Nynäshamns kommuns miljöstrateg Hanna Lilja.

Efter inspektionen valdes ett femtiotal stenar med ca 140 vidhäftade blåstångsplantor ut för flytt. Plantorna togs upp för hand, från ett vattendjup på 0,5-1 meter. De fotograferades och flyttades sedan varsamt med båt för att placeras ut på samma vattendjup som de ursprungligen hämtats från, utmed en cirka 50 meter lång strandsträcka.