Stockholms Hamnars hållbarhetsredovisning bestyrkt och nominerad till Publishingpriset

Prisgalan på Musikaliska

Genom ett målmedvetet hållbarhetsarbete har Stockholms Hamnar i år givit ut en bestyrkt års- och hållbarhetsredovisning och är därmed ett av få svenska bolag som har en hållbarhetsrapport i enlighet med den globala standarden GRI.

Historiskt har Stockholms Hamnar arbetat strategiskt och praktisk med miljöfrågor som buller, avloppsvatten och sopsortering. Det är nu fjärde året som hållbarhet rapporteras inom områdena miljö, ekonomi och sociala frågor. I år har steget tagits fullt ut och Stockholms Hamnar har nu en granskad och bestyrkt hållbarhetsrapport i enlighet med den globala standarden GRI.

– Att arbeta systematiskt med hållbarhet är inte enkelt. Det handlar om att lyssna till intressenterna, att ha tydliga mål och våga prioritera. Vi är inte helt i mål, men vi har lagt en solid grund att arbeta vidare på och vi blir bara mer och mer övertygade om att vi är på rätt väg, säger Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar

GRI – Global Reporting Index – är ett internationellt accepterat ramverk för att rapportera framsteg inom arbetet med hållbarhet. Statliga bolag har detta som ett krav och sammantaget rapporterar ett hundratal bolag och verksamheter enligt denna standard i Sverige i år.

– Vi hör och ser att fler och fler börjar arbeta systematiskt med GRI. I en framtid vore det otroligt bra om vi är flera, både kunder och samarbetspartners, inom vår sektor som arbetar åt samma håll i detta ramverk. Det är då det går att göra skillnad på riktigt, fortsätter Johan.

För andra året i rad var Stockholms Hamnars års- och hållbarhetsredovisning nominerad till Publishingpriset. Publishingpriset, är en heltäckande kommunikationstävling. Juryn bedömer hela den tävlande produkten som till exempel god design, text och visuellt innehåll. Vinsten gick i år till Volvo Car Group och Stockholms Hamnar delade andra platsen med COOP, Liseberg och Stångåstaden.

Hållbarhetsredovisning

 

.