2015 ännu ett bra år för Stockholms Hamnar

Färjor och gods i Stockholms Hamnar

Stadigt höga godsvolymer och nytt rekord i antal internationella kryssningspassagerare visar summeringen av 2015 i Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnar summerar 2015 och visar ännu ett år med höga godsvolymer inom RoRo och container. Under 2015 transporterades totalt 8,3 miljoner ton gods via Stockholms Hamnar. Antal containers hamnade på nästan samma rekordresultat som 2014 med nära 51 000 TEU. Sammantaget är Stockholms Hamnar den fjärde* största godshamnen i Sverige.

– Stockholm växer snabbast i Europa och en väl fungerande varuförsörjning blir allt viktigare. Det är därför tillfredsställande att under andra halvan av 2016 kunna utöka kapaciteten ordentligt i både Kapellskärs hamn och Värtahamnen, säger Henrik Widerståhl, vice vd Stockholms Hamnar.

2015 blev ett nytt rekordår inom internationella kryssningar då antalet passagerare ökade till 530 000. En ökning med 60 000 passagerare jämfört med 2014.

Antalet färjepassagerare var fortsatt högst i Sverige med nästan 11 miljoner passagerare under 2015, en liten minskning jämfört med året innan.

1 TEU (Twenty foot equivalent unit) motsvarar en 20-fots container. * Statistik från Sveriges Hamnar, beräkning efter tre kvartal 2015.

Länk till bild på Flickr