Transatlantic väljer Stockholms Hamnar

För att öka sin konkurrenskraft ytterligare väljer Transatlantic Container AB att direkt från Hamburg anlöpa Containerterminalen Frihamnen i Stockholm. Anlöp sker varje vecka med start i januari 2016.

Den nya linjen ger ökade möjligheter och flexibilitet för de godstransporter som ska till och från den snabbt växande Stockholmsregionen.

– Vi är väldigt nöjda över att Transatlantic valt Containerterminalen Frihamnen och ser fram emot ett långt samarbete. Vi kommer att erbjuda Transatlantic hög service, med gott om utrymme för tillväxt under de närmaste åren i Frihamnen, och i framtiden i den nya containerterminalen i Stockholm Norvik Hamn, säger Dick Lagerberg, ansvarig för frakt på Stockholms Hamnar.

Containerterminalen har ett strategiskt läge i Sveriges snabbast växande konsumtionsområde. Det innebär att varor kan transporteras sjövägen på ett hållbart sätt så nära slutkonsumenten som möjligt istället för på dagens hårt belastade vägar och järnvägar.

– Vi är glada att kunna introducera en ny hamn till vårt feedernätverk. Och vi är övertygade om att anlöpet i Stockholm erbjuder bättre logistiklösningar genom effektiva ledtider, säger Nikolas Rowland, vd för Transatlantic Container AB.

– Containerterminalen i Stockholm ligger mitt i Sveriges största konsumtionsområde. Infrastrukturen i området är bra med dagliga järnvägsavgångar samt den nya förbindelsen Norra länken till E4, E18 och E20. Vi är glada över att allt fler rederier fraktar gods direkt till och från Stockholmsregionen sjövägen, säger François Bello, vd Hutchison Ports Sweden, Stockholms Hamnars internationella terminaloperatör.

Hutchison Port Holdings, ett bolag som ingår i den multinationella koncernen CK Hutchison Holdings, är världsledande inom investeringar, utveckling och drift av hamnar. Hamnnätverket HPH omfattar 319 kajplatser fördelat på 52 hamnar i 26 länder i Asien, Mellanöstern, Afrika, Europa, Amerika och Australasien.

Till containerterminalen i Stockholm, CTF, anlöper Team Lines, MSC, CMA-CGM, Unifeeder och från och med den 4 januari 2016 även Transatlantic Container AB.

Till pressbild på Containerterminalen Frihamnen på Flickr (extern länk)