Trängselskatt även för utlandsregistrerade fordon

Långtradare som kör av en färja

Sveriges regering och riksdag har fattat beslut om att Sverige inför trängselskatt för utlandsregistrerade fordon från och med 1 januari 2015.

Mer finns att läsa på Transportstyrelsens webbplats (extern länk) 

Kortfattade information finns också att ladda ner på följande språk: