Träffa Stockholms Hamnar i Almedalen

Två engagerade seminariedeltagare från förra årets Almedalsvecka

Stockholms Hamnar finns även i år på plats under Almedalsveckan i Visby och deltar i ett antal seminarier. Kom och träffa oss!

Sjöfarten minskar bilköerna?

Måndag 29 juni, kl 15.00-16.30
Maritim Mötesplats, Hamngatan 1
Läs mer om seminariet (extern länk)

Turismen, vår nya stora exportnäring; vilken roll spelar sjöfarten?

Tisdag 30 juni, kl 14.00-14.45
Maritim Mötesplats, Hamngatan 1
Läs mer om seminariet (extern länk)

Vilken hänsyn tar Sverige till EU:s transportpolitik i sin infrastrukturplanering?

Tisdag 30 juni, kl 16.00-17.00
O’learys, Strandgatan 13
Läs mer om seminariet (extern länk)

Kryssningstrafiken – Östersjöns framtida tillväxtmotor?

Onsdag 1 juli, kl 10.30-11.30
Öresundshuset, Hästgatan 1
Läs mer om seminariet (extern länk)

Listan över evenemang kommer att uppdateras efterhand som programmet fastställs.

Almedalsveckan arrangerades för första gången 1968 och samlar nuförtiden tiotusentals besökare från politiken, näringslivet, offentlig sektor och intresseorganisationer. Förra året arrangerades drygt 3500 evenemang under veckan och hittills i år är 2400 evenemang registrerade.