Stora lyft i Kapellskär

Kranen Lodbrok lyfter ny påfartsramp i Kapellskärs hamn

Några av Europas största påfartsramper är nu installerade i Kapellskärs hamn.

Nya påfartsramper anlände till Kapellskärs hamn förra veckan och lyftes direkt över från fartyget för att installeras vid den nya piren. Ramperna är några av de största i Europa med en bredd på hela 29 meter och ett djup på 16 meter.

Installationen av ramperna är en stor milstolpe i projektet.

- Det känns jättebra att ramperna är på plats och arbetet flyter på helt enligt tidplan, säger projektchef Tobias Kednert.

Arbetet med att bland annat påla klart för piren, göra betongarbeten och montera isskydd har pågått under tiden och fortsätter under hösten.

Den nya piren är planerad att tas i drift sommar 2016. Hela utvecklingsprojektet i Kapellskär, som sträcker sig över tre år, går enligt tidplan och beräknas vara klart i slutet av 2016.

Läs mer och följ utvecklingsprojektet