Stockholms Hamnars kajstrategi beslutad

Passagerare går av skärgårdsfärja vid Skeppsbron

Den rörliga sjöfarten måste ha utrymme längs kajerna för att vattenvägarna i staden ska kunna utnyttjas och Stockholms roll som sjöfartsstad ska kunna bevaras. Det framgår i Stockholms Hamnar kajstrategi som beslutades i Kommunfullmäktige den 15 juni.

– Stockholm ska vara en levande sjöfartsstad. Den rörliga sjöfarten ska prioriteras samtidigt som fler restauranger, caféer, cykelbanor, promenadstråk samsas på Stockholms kajer, säger Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar.

Rapporten Kajstrategi för Stockholms Hamnar, som antogs av Stockholms Hamnar styrelse 6 mars 2014, är en strategi för hur Stockholms Hamnars egna kajer bör användas på bästa sätt. Rapporten är ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med den stadsövergripande kajstrategin som kommer att tas fram.

Nyttotrafik, skärgårdsfartyg, kryssningsfartyg, fotgängare och cyklister i skön harmoni på stans kajer

– Stockholm är en stad på vatten. I takt med att Stockholm växer, ökar också efterfrågan på attraktiva, vattennära lägen för bostäder, men även för kollektivtrafik, rekreation och evenemang. Samtidigt är det viktigt att Stockholm som sjöfartsstad utvecklas och att möjligheterna att utnyttja vattenvägarna för sjöfart som gods- och passagerartrafik, kollektivtrafik, skärgårdstrafik med mera stärks, säger Karin Wanngård, finansborgarråd Stockholms stad.

Kajstrategin togs fram våren 2014 på uppdrag av den dåvarande majoriteten i Stockholm. I ägardirektiven framgick då att Stockholms Hamnar ska samordna arbetet med att ta fram en strategi kring hur stadens kajutrymmen ska användas och vilka principer som bör gälla. Även i den nya majoritetens ägardirektiv för 2015-2017 framgår att Stockholms Hamnar ska fortsätta rusta upp och tillgängliggöra stadens kajer samt delta i arbetet med implementering av en stadsövergripande kajstrategi.

Läs hela rapporten Kajstrategi för Stockholms Hamnar (pdf)