Stockholms Hamnar samarbetar med Finland om EU-finansiering

Flygbild över bygget av nya Värtahamnen

Stockholms Hamnar har fått regeringens stöd för ansökan om EU-finansiering för utvecklingsprojekten i Värtahamnen och Kapellskär som i veckan skickats in till EU. Ansökan sker i samarbete med fyra finska hamnar med syftet att förbättra sjötransporterna mellan Sverige och Finland.

Under hösten 2014 utlyste EU-kommissionen 12 miljarder euro, öronmärkta för utvecklingen av det europeiska transportsystemet, det så kallade transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Stockholms Hamnar har i veckan, tillsammans med fyra hamnar i Finland - Åbo, Helsingfors, Nådendal och HaminaKotka – skickat in ansökningar till EU för att söka finansiering ur denna fond. Hamnarna söker medel för utveckling av hamninfrastruktur samt utbyggnad av miljötjänster som exempelvis elanslutning och mottagning av avfallsvatten från fartyg i både Sverige och Finland. Ansökningarna har, tillsammans med drygt 50 andra transportprojekt, fått den svenska regeringens stöd i den fortsatta ansökningsprocessen inom EU. 

– Det är ett spännande samarbete som inletts med de finska hamnarna, som kommer att förbättra de viktiga sjötransporterna mellan Sverige och Finland och som än mer sätter Stockholms Hamnar på den europeiska kartan. Förhoppningen är nu att EU stödjer våra gemensamma insatser och väljer att medfinansiera investeringarna, säger Stefan Hansson (S), ordförande i Stockholms Hamnar. 

Stockholms Hamnars del i ansökan är utbyggnaden av Kapellskärs hamn och Värtahamnen, investeringar som totalt uppgår till 3,6 miljarder. 2013 erhöll Stockholms Hamnar 120 miljoner kronor från EU för den första etappen av Värtaprojektet. Nu ansöker man alltså om finansiering för återstående etapper av Värtahamnen samt för Kapellskärs hamn. 

Utlysningen stänger 26 februari och därefter följer en utvärderingsprocess av alla ansökningar där EU-kommissionen så småningom beslutar vilka projekt som erhåller EU-medel. Slutligt besked förväntas komma tidigast i sommar.

Kontakta oss gärna

Tomas Gustavsson, pressekreterare för Socialdemokraternas kansli, 076-12 29 199, tomas.gustavsson@stockholm.se

Sandra Gegerfelt, utredare och EU-koordinator, Stockholms Hamnar, 070-770 26 38, sandra.gegerfelt@stockholmshamnar.se