Stockholms Hamn arbetar för en bättre miljö i Östersjön

Ett kryssningsfartyg lämnar avloppsvatten vid kaj

Stockholms Hamn är en av de främsta miljöhamnarna i världen. Här finns möjlighet att ta hand om i stort sett allt avfall. Sju av tio kryssningsfartyg lämnar sitt avloppsvatten medan flera andra renar det ombord.

Stockholms Hamn är en av de främsta i världen när det gäller att ta hand om och återvinna det avfall som produceras ombord. Det finns möjlighet att kostnadsfritt lämna avloppsvatten vid samtliga kryssningslägen och tömning ingår i hamnavgiften. Fartygen ges också möjlighet att lämna avloppsvatten via tankbil, ponton och båt i Stockholm.

I fjol lämnade runt 70 procent av kryssningsfartygen sitt avloppsvatten i Stockholms hamn. Kryssningsrederierna är väl medvetna om att miljö kommer att vara en överlevnadsfråga i framtiden och arbetar med ständiga förbättringar. Av de fartyg som inte lämnar avloppsvatten i hamn har många i stället reningsverk ombord. De få som återstår gör inget de inte får enligt lag.

Reningsverk ombord, återvinning, sopsortering, mer energieffektiva, miljövänliga motorer och alternativa bränslen är några åtgärder som används på de nya fartyg som besöker Stockholm. Men även äldre fartyg byggs om och anpassas för dagens krav.

Att lämna avfall ingår i hamnavgiften, vilket innebär att man betalar oavsett om, vad och hur mycket man lämnar. De som lämnar sorterat avfall får också rabatt på avgiften. Det är sedan många år tillbaka nästan 100 procent av alla fartyg som sorterar sina sopor.

Halten av svavel i fartygens avgaser minskar nu också till 0,1 procent sedan ett svaveldirektiv trädde i kraft vid årsskiftet.

Nya miljörabatter från 2015

Från 2015 införde Stockholms Hamnar nya miljödifferentierade avgifter för att uppmuntra rederier till insatser för miljön som går längre än vad regelverken föreskriver. I korthet ser miljörabatterna ut så här:

  • Bidrag på en miljon kronor till varje fartyg som byggs om för att kunna ansluta till el vid kaj. Det gäller vid de kajer där Stockholms Hamnar erbjuder el-anslutning.
  • Hamnavgiften för LNG-fartyg rabatteras med fem öre per bruttoton. För ett fartyg i Viking Graces storlek, som anlöper Stockholm dagligen, blir rabatten cirka en miljon kronor per år. För en färja med varannandagsanlöp blir rabatten cirka 500,000 kronor per år.
  • Rabatten för reducerat utsläpp av kväveoxid följer den sjugradiga skala som Sjöfartsverket tillämpar. För ett normalstort fartyg med dagliga anlöp innebär det en rabatt på mellan tre och fyra miljoner kronor per år, beroende på kväveoxidhalt

Läs mer om Stockholms Hamnars miljöarbete