Slutslussat i Karl Johan-slussen

Många gamla träsnipor i Slussen 1958

Söndag 1 november 2015 klockan 17.00 stänger Karl Johan-slussen för flera år framöver. Den ska byggas om i samband med de stora omdaningarna i hela Slussenområdet.

De tre sista planerade slussningarna med sightseeingbåtar sker cirka klockan 11.20, 13.20 och 15.20 på söndag.

Sedan 1600-talet har Slussen byggts om varje århundrade för att anpassas till sin tids förutsättningar. Den nuvarande Karl Johan-slussen togs i bruk 1935 och har sedan dess tagit tusentals fartyg mellan Mälaren och Saltsjön.
Läs mer om Karl Johan-slussens historia

De flesta kommuner runt Mälaren tar sitt dricksvatten från Mälaren. En av Karl Johan-slussens viktigaste funktioner är att förhindra att saltvatten tränger in i Mälaren från Saltsjön. För att hushålla med vattnet regleras Mälaren genom att olika damm- och slussluckor i Stockholm och Södertälje öppnas och stängs. Under ombyggnaden av slussen kommer en temporär tappningsordning att gälla.
Läs mer om Mälarens reglering

Fram till att den nya slussen är klar hänvisas alla som vill slussa mellan Mälaren och Saltsjön till Hammarbyslussen.
Läs mer om Hammarbyslussen

Bild ovan: Stockholms stadsmuseum. Fotograf okänd.