Sista pålen slagen i Kapellskär

Det glada byggänget i Kapellskär ute på piren

Fredag 6 november kom den sista pålen för den nya piren i Kapellskärs hamn på plats. Det är en stor milstolpe i utvecklingsprojektet.

Pålningen för den nya piren i Kapellskär är nu klar. Totalt har 257 pålar sänkts ner i vattnet, ett arbete som pågått sedan i våras. Nu fortsätter arbetet med form, armering och betong.

Påfartsramper till piren är redan levererade och på plats sedan september och ramp för övre däck monteras och installeras under våren.

Den nya piren i Kapellskär tas i drift sommaren 2016 och omfattar två nya färjelägen.

Läs mer om utvecklingsprojektet i Kapellskärs hamn