Revolution med plåtlåda

Svartvit bild på gammal container vid containerkran

Containerns genombrott innebar en drastisk förändring av arbetssättet i hamnen. Omlastningen blev mycket enklare och snabbare och plötsligt fanns ingen användning för de gamla hamnmagasinen.

Det traditionella flödet av gods i hamnen gick ut på att varorna lagrades i magasin för att sedan skeppas vidare. När ett fartyg anlöpte hamn flyttade man ut godset på kaj och stuvade det sedan med kran och vinschar.

År 1937 betraktade amerikanen Malcolm McLean hur godset från hans lastbil lastades ombord på ett fartyg. Han slogs av hur tidskrävande processen var och fick idén att istället lasta ombord hela bilens lastrum på fartyget.

Knappt tjugo år senare genomfördes den första resan med containrar när ett fartyg från McLeans företag Sealand tog 58 containrar med sig från New Jersey till Texas. 1970 kom den standardiserade ISO-container som fortfarande dominerar marknaden.

Året därpå invigdes en containerhamn i Frihamnen. Containerns genomslag gjorde att styckegodshanteringen i Frihamnen minskade successivt för att nästan helt försvinna under 1980-talet. Containerrevolutionen gjorde också att man fick hitta nya användningsområden för alla hamnens magasin.

Standardcontainern har en längd av 6,058 meter, 20 fot. En 20-fots container får väga max 24 ton brutto med 21,6 tons last.

I dag hanterar systemet 90 procent av all fartygsfrakt i världen, bortsett från olja, malm och liknande bulkgods.

Läs mer om hamnens historia på Stockholms Hamnars historiska webbplats (extern länk)