Rekordvolymer i CTF

Truck driver working at CTF

Vecka 40 sattes ett nytt rekord i containerterminalen i Frihamnen, CTF. Aldrig förr har så många TEU:s hanterats under en och samma vecka.

Tillsammans har de rederier som anlöper containerterminalen - CMA-CGM, MSC, Team Lines och Unifeeder - hanterat 1380 TEU:s.

Den stora volymen beror på en hög konsumtion i den snabbt växande Stockholmsregionen och möjligheten att ta containrar sjövägen till Sveriges största och snabbast växande konsumtionsområde.

– Det är mycket glädjande att tågkapaciteten har ökat de senaste månaderna. Längre tåg och rikstäckning med Green Cargo gör det möjligt för rederier att snabbt flytta containrar dit efterfrågan finns, säger Dick Lagerberg, marknadsansvarig för container och frakt.

Norra Länken, som länkar samman hamnen med E4:an, innebär också en stor förbättring. På bara några minuter kan containrar fraktas mellan hamn och motorväg.

Antalet temperaturkontrollerade enheter som innehåller t.ex. kött, frukt och medicin har ökat markant. Det är därför en stor fördel att ha en av landets få gränskontroller för livsmedel i containerterminalen.

– Vi fortsätter vårt arbete med att förbättra vår konkurrenskraft och vår effektivitet för att kunna ge våra kunder ännu bättre service i framtiden, avslutar Dick Lagerberg.

Läs mer om Containerterminal Frihamnen