Rekordår i Stockholms Hamnars containerterminal

Containerfartyg i skärgården

Antalet containrar ökar stadigt och kunderna är nöjda med att transportera godset direkt till Stockholmsregionen.

Containervolymerna i Frihamnen ökar för femte året i rad. Under 2014 omsattes över 51 000 TEU i containerterminalen vilket är ett nytt rekord och en ökning med runt 5 procent jämfört med året innan.

– Den positiva utvecklingen fortsätter och kunderna uppskattar den höga servicenivån i containerterminalen och närheten till slutkonsumenten i Stockholmsregionen säger Henrik Widerståhl, marknadschef och vice vd, Stockholms Hamnar.

Containerterminalens strategiska läge i Sveriges snabbast växande konsumtionsområde gör att varorna kan transporteras sjövägen så nära slutkonsumenten som möjligt istället för på dagens hårt belastade vägar och järnvägar. Konsumenternas miljömedvetenhet ökar snabbt och hållbara transporter är en viktig del i en ekologisk livsstil.

Rederierna MSC, Team Lines, Unifeeder och CMA-CGM trafikerar Containerterminalen Frihamnen med veckotrafik.

TEU= Twenty foot equivalent unit.

Länk till pressbild på Flickr (extern länk)