Premiär för del två av filmen om Kapellskär

Vy över Kapellskärs hamn när den håller på att byggas om

Nu finns en ny film om Kapellskärs utvecklingsprojekt. Filmen är en lägesrapport för 2015 där du kan se hur den nya ombyggda hamnen växer fram.

Du får bland annat se hur de massiva stödmursblocken, som utgör den nya kajen, kommer på plats och när några av Europas största ramper installeras.

Filmen är den andra som dokumenterar projektet som startade 2013. Hela ombyggnationen av Kapellskärs hamn beräknas vara klar under 2016.

Läs mer om projektet och se filmen