Passagerargång växer fram i Värtahamnen

Passagerargång monteras i Värtahamnen

De första delarna av den nya passagerargången är nu på plats på sina pelare i Värtahamnen. Totalt ska 650 meter gång monteras till tre av fem kajlägen.

Den 650 meter långa passagerargången sätts ihop av 33 delar på mellan 14 och 35 meter. Monteringsarbetet är avancerat då de upp till 35 ton tunga delarna inte kan monteras om det blåser mer än sex meter per sekund.

Gångarna är gjorda av en fackverkskonstruktion och glasväggar vilket gör att de känns ljusa och luftiga att gå i.

Nästa omgång levereras och monteras i början av juli av företaget TTS som levererar både den nya passagerargången och landgångarna som går från passagerargången till fartygen. Allt fraktas sjövägen till Värtahamnen.

Passagerargången till kajläge 2 och 3 tas i bruk i oktober då fartygen som nu ligger i hamnbassängen flyttas ut till de då färdiga kajlägena längst ut på piren.

Efter det påbörjas arbetet med att fylla igen den inre delen av hamnbassängen. Arbetet i hamnbassängen blir klart under senare delen av 2016. Då har hamnverksamheten helt flyttat ut på den nya piren och Värtahamnen har totalt fem moderna och miljöanpassade kajlägen. Och Stockholms stad får 85 000 nya kvadratmeter mark att bygga bostäder och arbetsplatser på.