Nytt sätt att ansöka om tillträde

Tre exempel på hur behörighetskort inom Stockholms Hamnar ser ut

För att förenkla processen att söka tillträde till Stockholms Hamnars anläggningar är ansökningsförfarandet nu helt digitalt. Därmed försvinner den tidigare pappersblanketten.

Nu ställs också högre krav på den som ska vistas i hamnanläggningarna (ISPS-områden). Den sökande måste nu genomgå e-utbildningen Säker i hamn, som är 20 minuters lång.

Läs mer om den digitala ansökan