Mark- och miljööverdomstolen säger JA till att bygga Stockholm Norvik Hamn

Skiss över nya Stockholm Norvik Hamn

Fredag 30 oktober meddelade mark- och miljööverdomstolen en positiv dom angående Stockholm Norvik Hamn. Den planerade godshamnen i Nynäshamn, söder om Stockholm, har stor betydelse för att trygga effektiv och miljöanpassad varuförsörjning i Stockholms- och Mälardalsregionen. För att bygga och driva Stockholm Norvik Hamn krävs tillstånd enligt miljöbalken.

– Vi är mycket nöjda med domen. I en lång process, i detta betydelsefulla projekt för Stockholmsregionen, transporteffektiviteten och miljön, har vi nu passerat en mycket viktig milstolpe. Domen innebär att vi planerar byggstart inom ett år, säger Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar.

Stockholm är en av de starkast växande regionerna i Europa. Det ställer krav på att trygga hållbar varuförsörjning och att stärka konkurrenskraften både för de boende och för näringslivet i regionen på lång sikt.

Idag fraktas en stor del av det gods som ska till Stockholm på redan hårt belastade bil- och järnvägar. Här är den planerade godshamnen en viktig pusselbit.

Genom Stockholm Norvik med naturligt djup, kort insegling och närhet till marknaden öppnas möjligheten att ta emot morgondagens stora fartyg och styra om trafiken från land till sjö.

Mark- och miljööverdomstolens dom kan överklagas till Högsta domstolen. För att ärendet ska tas upp krävs prövningstillstånd.

– Ytterligare ett mycket positivt besked är att Länsstyrelsen den 13 oktober tillstyrkte att vår järnvägsplan ska fastställas av Trafikverket, vilket är ett viktigt led i att industrispåret från Nynäsbanan till hamnen kan börja byggas, fortsätter Johan Castwall.

Läs mer om domen (extern länk)

Läs mer om Stockholm Norvik Hamn