Karin Wanngård vill skapa plats för fler fartyg

Karin Wanngård framför ett fönster i Stadshuset

Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård har ett utpräglat intresse för sjöfart och hamnfrågor. I framtiden hoppas hon att ännu fler kryssningsfartyg ska kunna lägga till i stadsnära miljö.

– Jag ser det som en utmaning att lyckas ta emot alla dem som vill besöka Stockholm sjövägen, säger Karin Wanngård.

Efter den knappa vinsten över alliansen i valet 2014 är Karin Wanngård finansborgarråd och därmed Stockholms mäktigaste politiker. Från tjänsterummet i Stadshuset har hon utsikt över Riddarfjärden.

– Jag njuter verkligen av närheten till vattnet. Vatten är också en av de viktigaste och starkaste delarna av Stockholms varumärke. Vårt vatten är rent och gott att dricka och det är fantastiskt att ge sig ut med båt eller att sitta på någon kaj och insupa närheten av vattnet, säger Karin Wanngård.

Du är uppväxt på Ekerö. Fick du med dig ett intresse för sjöfart hemifrån?

– Ja, verkligen. Vi bodde nära vattnet och hade alltid båt, mest motorbåtar, och jag fick med mig en väldigt positiv känsla för att ta sig fram sjövägen. Vi gjorde ofta båtutflykter på Mälaren och lade till vid en liten kobbe eller i någon mysig hamn.

Nu bor du i Vällingby. Hur är ditt intresse för båtar, hamnar och sjöfart i dag?

– Jag har ingen egen båt. Det skulle vara kul, men jag har inte haft möjlighet att prioritera det under senare år. Men när jag är ute och reser söker jag ofta upp hamnmiljöer, till exempel restauranger och caféer med sjöutsikt.

Hur engagerad är du som politiker i Stockholms Hamnar?

– Jag har följt hamnfrågorna med stort intresse under mina 20 år som aktiv politiker. När jag ser tillbaka så är processen med flyt ten av containerterminalen till Stockholm Norvik bland det första jag tänker på. Det är väldigt bra att den blir av. I min nuvarande roll som finansborgarråd känns det oerhört positivt att ha ett så välfungerande bolag som Stockholms Hamnar som både ger avkastning till staden och arbetar aktivt med att utveckla verksamheten.

Vilken utveckling är det du tänker på då?

– Framför allt att Stockholms Hamnar arbetar förtjänstfullt med att göra staden tillgänglig – både för de stora gods- och passagerarfartygen och för den som med egen båt vill angöra en stadsnära hamn. Dessutom uppskattar jag arbetet med att skapa förutsättningar för mer kollektivtrafik på vatten.

Vilken typ av utbyggnad av kollektivtrafiken på vatten tror du på?

– Jag tror det finns stora möjligheter på många platser att komplettera den övriga kollektivtrafiken med båtar och färjor. M/S Emelie som går till Hammarby Sjöstad är ett bra exempel på en linje som binder samman staden. Det finns säkert utrymme för fler linjer, till exempel vid Nacka och Lidingö. Sedan tycker jag att det är jättebra att SL-kortet gäller på Djurgårdsfärjan. Mer sånt!

Tror du att det även finns utrymme för mer godstransporter på vatten?

– När man ska transportera väldigt stora mängder gods är det ju rimligare att göra det vattenvägen, med tanke på miljöpåverkan. Men om vattenvägen är ett bra alternativ beror naturligtvis på varifrån godset kommer. Så frågan hänger ihop med vilka länder vi handlar mest med.

Under våren har ni stadshuspolitiker debatterat om den nya kajstrategin. Vad tycker du är viktigast med den?

– Det är positivt att kajstrategin slår fast att vi ska prioritera en levande hamn- och vattenmiljö. Jag tror att både stockholmarna själva och våra turister uppskattar att vattnet inte bara är något vi tittar ut över utan att det faktiskt också händer saker på vattnet. Min inställning är att vi ska använda vårt vatten.

Vad ser du som Stockholms Hamnars stora utmaning i framtiden?

– Det är väldigt många som vill besöka Stockholm sjövägen. Men just nu har vi inte plats för alla kryssningsfartyg som vill lägga till. En viktig utmaning blir att utöka kapaciteten och göra det möjligt för fler fartyg att lägga till vid kaj. Dessutom vill vi få fler kryssningsfartyg att göra turnarounds i Stockholm eftersom det innebär fler övernattningar och fler besök i butiker och restauranger. Stockholms Hamnar har en enormt viktig roll att spela för stadens turistnäring.

Namn: Karin Wanngård
Ålder: 40
Uppväxt: På Ekerö väster om Stockholm
Bor: Radhus i Vällingby
Familj: K-G Wanngård, ombudsman på LO-distriktet, dotter, 5 år, och son, 1 år.
Utbildning: Personalvetare
Arbete: Till 2011 nordisk lönechef vid Hewlett Packard. Därefter oppositionsborgarråd (S). Har suttit i kommunfullmäktige sedan 1994. Sedan 2014 finansborgarråd i Stockholm.