Kajer får nytt liv

Irene Lindbäck framför en av de nya fastigheterna på nyrenoverade Strömkajen

Ett soprum blir turistfavorit, ett dammigt magasin en världssensation och en terminalbyggnad skådeplats för Avicii och Tutankhamon. Genom smarta lösningar och modiga initiativ får allt fler människor tillgång till Stockholms Hamnars fastigheter. Och plötsligt har en stad förändrats.

Äkta paret Patricia Manessi och Roberto Caron från Venedig vet inte att det är ett soprum de sitter på. De vet inte heller att byggnaden som ligger på andra sidan vattnet är det kungliga slottet.

– Vi bara strosade förbi, såg den trevliga trappan och satte oss ned för att läsa en stund, säger Roberto.

Några meter från Patricia och Roberto står Irene Lindbäck och njuter av den strålande augustimorgonen. Som Stockholms Hamnars projektledare levde hon i nästan tio år med arbetet att göra om Strömkajen som löper utanför Grand Hôtel och Nationalmuseum.

– Det handlar om en av stadens viktigaste kulturhistoriska miljöer och därför kändes det så oerhört viktigt att göra något bra. Målet var att tillfredsställa rederiernas behov av tillgänglighet och modern infrastruktur och samtidigt skapa mervärde för Stockholm som stad, säger Irene Lindbäck.

– Tidigare såg det inte så roligt ut här på Strömkajen. Det stod varuvagnar, containrar och tillfälliga kiosker lite här och var och det fanns liksom ingen harmoni. Så även om projektets fokus låg på sjöfartens behov så ville vi också förändra själva platsen, säger Irene Lindbäck.

Utrymmen under kaj ger service till fartygen

Den gamla kajen var byggd 1860 och delar av pålverket hade ruttnat. Nya pålar slogs ner och kajen sänktes med 60 centimeter för att kompensera för landhöjningen, 4 millimeter per år, och bättre anpassa kajen till fartygens storlek.

Under marken byggdes tre underjordiska rum på sammanlagt 300 kvadratmeter med pumpstation och försörjning av el med mera till båttrafiken, samt en 70 kvadratmeter stor sopsugsterminal. Strömmas och Waxholmsbolagets befintliga terminaler revs och ersattes med finurliga paviljonger i kopparliknande plåt.

En tredje paviljong med inbyggd miljöstation placerades på en plats där det tidigare inte funnits någon byggnad.

– Det nya husets funktion är ju egentligen som soprum. Men den här platsen, mittemot slottet och med utsikt mot Gamla stan och Skeppsholmen, är stadens verkliga finrum. Utifrån det kom arkitekterna med idén om utsiktstrappan och ett café. Jag tycker själv att det blev riktigt fint, säger Irene Lindbäck.

Prisbelönta fastigheter

Sedan Strömkajen stod färdig 2014 har paviljongerna fått många utmärkelser och nomineringar i olika arkitekttävlingar, både i Sverige och utomlands.

– Det är jättekul. Men det finaste priset är nog ändå att se hur många det är som sitter här på trappan, säger Irene Lindbäck.

År 2008, samtidigt som Irene Lindbäck och hennes arbetsgrupp började komma i gång på allvar med Strömkajen, så försökte bröderna Per och Jan Broman hitta en lokal där de kunde förverkliga sina planer på ett museum helt tillägnat fotografi.

– Vi hade mer eller mindre gett upp tanken om innerstan när någon nämnde Stora Tullhuset vid Stadsgårdskajen. Vi åkte dit och tittade, blev förtjusta och fick till ett möte med Stockholms Hamnar redan samma eftermiddag, säger Per Broman.

Stora Tullhuset, färdigbyggt 1910 och ritat av en av dåtidens främsta svenska arkitekter Ferdinand Boberg, hade länge fört en tynande tillvaro. Så sent som på 1990-talet användes det fortfarande som godsmagasin och hyrdes sporadiskt ut som festlokal.

År 2007 påbörjades en omfattande renovering för att ABBA-museet skulle flytta in. När det projektet lades på is, för att senare öppna på Djurgården, fick Stockholms Hamnar börja leta nya hyresgäster. För att hitta rätt verksamhet formulerade Stockholms Hamnar ett antal mål med uthyrningen.

– Vi ville ha något öppet och publikt som skulle komma stockholmare och turister till del. Det skulle hålla väldigt hög kvalitet och samtidigt vara kommersiellt gångbart, alltså dra in så pass mycket pengar att vi skulle få en rimlig avkastning, säger Viktor Axelsson, fastighetsutvecklare på Stockholms Hamnar.

Fotografiska tog plats i Stora Tullhuset

Valet föll på bröderna Broman och ett intensivt arbete med att förvandla Bobergs hundraåring till ett modernt museum tog sin början. En av de största tekniska utmaningarna var att reglera innetemperaturen i ett gammalt hus som skulle ta emot hundratusentals besökare om året.

Lösningen blev ett bergvärmesystem med 24 stycken 300 meter djupa hål. Systemet flyttar energi mellan årstiderna genom att det värmer upp lokalerna på vintern och kyler ned dem på sommaren.

Fotografiska öppnade i maj 2010 och blev en omedelbar framgång med välbesökta och uppmärksammade utställningar. Under de fem år som gått sedan starten har Bröderna Broman hela tiden utvecklat och breddat verksamheten med kurser, konferenser och inte minst en stor restaurangdel.

– Det är ju jättebra. Tack vare sin kreativitet så överträffar de allas förväntningar. Samtidigt ställer det stora krav på oss som hyresvärd. Det finns ständigt nya projekt och ombyggnationer att ta ställning till och eventuellt dra igång, säger Viktor Axelsson.

Samarbetet med Fotografiska har också gjort att telefonen på Stockholms Hamnars fastighetsavdelning ringer betydligt oftare än tidigare.

– Vi hade inte jobbat så mycket med publika verksamheter tidigare så Fotografiska blev ett slags genombrott. Genom Fotografiskas framgångar och starka mediala genomslag fick många människor klart för sig att Stockholms Hamnar har fantastiska fastigheter på spännande ställen. Intresset för att hyra våra lokaler ökade markant vilket enbart är positivt eftersom det ökar våra chanser att hitta spännande och seriösa hyresgäster, säger Viktor Axelsson.

Per Broman menar att Fotografiskas koncept säkert hade fungerat även på andra platser, men är samtidigt väldigt nöjd med att befinna sig just i Stora Tullhuset.

– Ferdinand Bobergs skapelse passar oss väldigt bra stilmässigt och är i dag en stor del av vår själ. Sedan är det lite lustigt hur olika folk ser på vårt geografiska läge i dag jämfört med när vi skulle öppna. Då dömde många ut Stadsgårdskajen som helt off. I dag säger folk att våra framgångar beror på vårt fantastiska läge.

Magasin 9 - både passagerarterminal och eventlokal

Ett annat stort och välbesökt men än så länge betydligt mindre välkänt hus ligger längst ut på Frihamnspiren. Den gamla lagerlokalen Magasin 9 invigdes på nytt 2009 och är under somrarna passagerarterminal för de internationella kryssningsfartygen som lägger till i Frihamnen.

Men kryssningssäsongen varar bara mellan maj och oktober och här kommer ytterligare ett brödrapar in i bilden. Johan och Plurre Tornblad driver sedan 30 år tillbaka Annorlunda Catering och Event. När de hörde av sig till Stockholms Hamnar och sökte en lokal fick de frågan om kryssningsterminalen som då fortfarande var på projekteringsstadiet kunde vara intressant.

– Vi hade en väldig tur som fick kontakt med Stockholms Hamnar redan innan själva huset var färdigbyggt. Tack vare att Stockholms Hamnar var väldigt lyhörda för våra behov fick vi chansen att vara med och anpassa utformningen av huset. En viktig sak var till exempel att se till att det fanns tillräckligt med strömförsörjning, säger Johan Tornblad.

Mellan oktober och april varje år blir Magasin 9 en plats för events, konserter och mässor. På senare år har till exempel teknikföretaget Samsung, popartisten Avicii och konstmässan Affordable Art Fair gästat huset.

– Från Stockholms Hamnars sida är vi väldigt nöjda med att ha verksamhet i en terminal som annars hade stått tom stora delar av året, säger Viktor Axelsson.

Tutankhamon intar Magasin 9

Nästa höst gör den egyptiske faraon Tutankhamon entré i Magasin 9. Bröderna Tornblad har träffat avtal med en arrangör av en gigantisk utställning som består av ett tusental exakta replikor av föremål från Tutankhamons grav. Utställningen kommer att pågå i ett halvår och bröderna Tornblad förväntar sig en halv miljon besökare.

– Det blir en jättegrej som sätter både huset och platsen på kartan. Varenda skola i Stockholm kommer att komma hit och väldigt många människor kommer att förstå hur nära innerstan Frihamnen faktiskt ligger, säger Plurre Tornblad.

Fastighetsutvecklaren Viktor Axelsson tror att fler av Stockholms Hamnars fastigheter kommer att få en publik användning i framtiden.

– Vi har flera större byggnader med hyresgäster som är på väg att flytta som säkert skulle lämpa sig väl för. Efterfrågan är stor och publik verksamhet är attraktivt eftersom det generar liv och karaktär till ett område. Det kan mycket väl vara så att vi bara sett toppen på ett isberg för flera av våra byggnader ännu, säger Viktor Axelsson.

Ägardirektiv och kajstrategi

Stockholms Hamnar förvaltar cirka 80 byggnader på totalt 200 000 kvadratmeter samt 1100 000 kvadratmeter mark. Stockholms Hamnars sätt att förvalta sina fastigheter regleras bland annat i ägardirektiven och Stockholms Hamnars kajstrategi som klubbades av kommunfullmäktige i juni 2015.

I ägardirektiven framgår att Stockholms Hamnar ska fortsätta rusta upp och tillgängliggöra stadens kajer. Kajstrategin slår fast att den rörliga sjöfarten måste ha utrymme längs kajerna för att vattenvägarna i staden ska kunna utnyttjas och Stockholms roll som sjöfartsstad ska kunna bevaras.

– Stockholm ska vara en levande sjöfartsstad. Den rörliga sjöfarten ska prioriteras samtidigt som fler restauranger, caféer, cykelbanor och promenadstråk samsas på Stockholms kajer, säger Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar.

– Stockholm är en stad vid vatten. I takt med att Stockholm växer, ökar också efterfrågan på attraktiva, vattennära lägen för bostäder, men även för kollektivtrafik, rekreation och evenemang. Samtidigt är det viktigt att Stockholm som sjöfartsstad utvecklas och att möjligheterna att utnyttja vattenvägarna för sjöfart som gods- och passagerartrafik, kollektivtrafik, skärgårdstrafik med mera stärks, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholm.