Kaj 3 i Frihamnen förstärks

Förstärkningsarbete som pågår på kaj 3 i Frihamnen

Just nu pågår ett förstärkningsarbete av kaj 3 i Frihamnsbassängen. Arbetet pågår till början av april 2016 med ett uppehåll under kryssningssäsongen.

Botten närmast kajen har eroderat bort av propellerkrafter så att riskerna för sättning i kajplanet har ökat. Därför genomförs nu förstärkning med en undervattensgjuten betongplatta på sträckan 205-380.