Green Cargo ökar sin kapacitet med 50 procent i Frihamnen

Bild på Containerterminal Frihamnen

Stadigt ökande containervolymer i Containerterminal Frihamnen gör att Green Cargo ökar kapaciteten i järnvägstransporterna med 50 procent.

De växande containervolymerna i Frihamnen gör att rederiernas behov att snabbt flytta containers på järnväg också har blivit större. Green Cargo ökar därför kapaciteten i järnvägstransporterna med 50 procent i Frihamnen. Högre kapacitet möjliggör fler vagnar och det gör det lättare för rederierna att direkt positionera sina containers där de behövs.

– Containervolymerna har ökat fem år i rad och det passar utmärkt i tiden att Green Cargo gör den här satsningen i vår containerterminal säger Dick Lagerberg, ansvarig för frakt på Stockholms Hamnar.

– Våra kunder inom rederisegmentet har höga krav på att det finns kapacitet på rätt plats i vårt nätverk. Vi ser att behovet på marknaden har ökat för transporter till och från Stockholms Frihamn. Genom vårt Intermodala erbjudande kan vi leverera hållbara järnvägstransporter till och från de viktigaste hamnarna i Sverige säger Robert Gustafsson, försäljningschef Green Cargo.

Stockholms Hamnar var under 2014 Sveriges fjärde största containerhamn och tredje största godshamn totalt. Samma år omsattes över 51 000 TEU i containerterminalen vilket var ett nytt rekord och en ökning med runt 5 procent jämfört med år 2013.

Green Cargos intermodala tidtabell online (extern länk)