Framgångsrikt samarbete med HPH

Flygfoto av containerterminalen i Frihamnen

Volymerna i containerterminalen i Frihamnen, CTF, ökar ständigt och överskred förra året 50 000 TEU:s.

De stadigt ökande volymerna beror på ett mycket gott samarbete mellan Stockholms Hamnar och HPH Hutchison Port Holdings, en världsledande aktör som investerar i, utvecklar och driver hamnar. Det goda samarbetet, tillsammans med mycket yrkeskunnig och engagerad personal, gör att produktiviteten i CTF alltid är hög. Snittet per kran och timme vid lastning/urlastning är omkring 25 lyft.

Nu kan CTF också dra nytta av den nya tunneln Norra länken som binder samman hamnen med de stora huvudvägarna E4/E18/E20. Den nya tunneln gör att det nu bara tar ett par minuter att nå terminalen från motorvägen.

Stockholms Hamnar ser en ökande efterfrågan på spårbunden frakttrafik till och från CTF. Dessutom vill rederierna i allt högre grad transportera sina containrar vattenvägen till den snabbt växande Stockholmsregionen, som är Sveriges utan konkurrens största konsumtionsområde.

HPH:s globala nätverk och goda samarbete med sjöfraktföretag runt om i världen förbinder CTF med resten av världen. Nätverket består av 52 hamnar i 26 länder i Asien, Mellanöstern, Afrika, Europa, America och Australien.

HPH och Stockholms Hamnar arbetar tillsammans för att vidareutveckla containerhanteringen i hamnarna i Stockholm och Nynäshamn.

Läs mer om containerterminalen i Frihamnen