Första provanlöpet i nya Värtahamnen

Romantika gör sitt första provanlöp vid nya Värtapiren

Tisdag 29 september genomförde Stockholms Hamnar ett första provanlöp till ett av Värtahamnens nya färjelägen.

Provanlöpet innebar att Tallink Siljas fartyg Romantika la ut från sitt ordinarie läge i bassängen och provangjorde färjeläge 2, det yttersta läget på den nybyggda piren.

– Vid provanlöpen mäter vi in för till exempel serviceplattformar, justerar landgångar, kontrollerar fordonsrampen, förtöjning och tömning av avloppsvatten. Flera av funktionerna justeras sedan för att passa respektive fartyg, berättar biträdande projektchef Karl Lagerlöf.

Provanlöpen är också viktiga för besättningen på fartygen eftersom de skapar riktmärken för framtida anlöp.

När fartygen flyttat till de nya kajerna påbörjas arbetet med att fylla igen den inre delen av hamnbassängen. Från december börjar arbetet med att montera pålar, spontväggar och stag. Utrymmet innanför sponten fylls upp med fyllnadsmassor som sedan stabiliseras för att bli ny mark till Stockholms stad. Även kajerna längs med ska renoveras. Arbeten i och runt hamnbassängen pågår under hela 2016.