FinnLink utökar sin trafik via Stockholms Hamnar

Finnlinks fartyg Finnfellow

Under sommarmånaderna utökade Finnlinks sin trafik via Kapellskärs hamn. Den 19 oktober sätter Finnlink återigen in ett extra fartyg på Kapellskär för att möta kundernas krav och erbjuda marknaden en ökad service.

De tre Clipperklassfartygen Finnfellow, Finneagle och Finnclipper seglar då 38 gånger per vecka mellan Nådendal och Kapellskär och lägger till 14 gånger i Långnäs.

– Det är mycket glädjande att FinnLinks gör den här satsningen. Det är ett positivt besked och ett steg i rätt riktning, då vi håller på att bygga om Kapellskärs hamn för att möta framtidens behov, säger Christian Östman, stuverichef i Kapellskärs hamn.

Läs mer om trafiken i Kapellskärs hamn