Efterlängtad maritim strategi på plats

Infrastrukturminister Anna Johansson presenterar den nya maritima strategin

Fredag 28 augusti presenterade infrastrukturminister Anna Johansson Sveriges första maritima strategi – ”En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö”.

Strategin, som idag presenterades på Sjöhistoriska museet i Stockholm, är mer en strategisk plattform än en lista på åtgärder. Tre huvudområden lyfts fram:

  • Hav i balans
  • Konkurrenskraftiga maritima näringar
  • Attraktiva kustområden

– Ministern betonade bland annat ambitionen att flytta gods från land- till sjötransport då sjöfarten har stora fördelar som ett miljövänligt transportsätt. Att utveckla strategiska hamnar är ett annat område som nämndes. Båda är mycket viktiga frågor för oss, säger Henrik Widerståhl, marknadschef och vice vd på Stockholms Hamnar.

Under hösten planeras arbetet börja med att ta strategin från en strategisk nivå till mer konkreta åtgärder.

Läs mer på Regeringskansliets webbplats (extern länk)