De säkrar hamnen

Hamnens hjärta - bevaknings- och trafikcentralen

Efter terrorattackerna i USA den 11 september 2001 förändrades säkerhetsarbetet i världens alla hamnar. Så även i Stockholms Hamnar. Ett tätare samarbete i hamnens olika delar ökar tryggheten för både yrkestrafik och passagerare.

Vi lämnar huvudkontoret i en av Stockholms Hamnars miljöbilar och åker ut på Frihamnspiren för att säkerhetschefen Hans Kemkes ska visa upp det nya skalskyddet, alltså det stålsvarta staket med tillhörande övervakningskameror, som nyligen kommit på plats. Trots att denna gråa fredagsförmiddag förefaller lugn är det svårt att inte lägga märke till att det pågår ett aktivt säkerhetsarbete.

På kajen vid Tallink Siljas färja Isabelle står en lastbil parkerad. Tätt intill krypkör en blå lastbil med en stor arm. Armen är i själva verket en gigantisk scanner som röntgar lastbilen för att på ett snabbt och praktiskt sätt kontrollera dess last.

Vi kör också förbi den automatiska nykterhetskontrollen där nyligen anlända bilförare på egen hand utför blåstest. Nykterhetskontrollen är ett samarbete mellan bland andra Stockholms Hamnar, Polisen, Tullverket och Motorförarnas Helnykterhetsförbund. Det som började som ett tillfälligt försök under hösten 2014 ser nu ut att bli permanent.

– Under de första månaderna var det ganska många som fastnade i kontrollerna men det har under projektets tid blivit färre och under de sista veckorna på året påträffades inte någon onykter chaufför vid kontrollerna, säger Hans Kemkes.

11 september påverkade hela världen

Jämför man säkerhetsarbetet i Stockholms Hamnar i dag med hur det såg ut i början av 2000-talet hittar man få likheter. Kartläggningen, övervakningen och kontrollen är oerhört mycket mer omfattande. Utvecklingen är en direkt följd av terrorattackerna i USA den 11 september 2001. För att förhindra att liknande attentat skulle ske i framtiden krävde amerikanska politiker höjd internationell säkerhetsnivå på en rad områden, däribland sjöfart. År 2004 införde FN:s sjöfartsorganisation International Maritime Organization, IMO, ett nytt regelverk för säkerhetsarbete i hamnar och för fartyg.

Sverige anammade reglerna genom en ny lag om sjöfartsskydd samma år. År 2006 kom också en ny lag om hamnskydd som bland annat anger vilka skyldigheter en hamn har för att skydda människor, infrastruktur och fartyg mot ”allvarliga, olagliga handlingar”.

– Så här i efterhand kan man konstatera att allt gick väldigt snabbt och att alla fick väldigt bråttom att leva upp till de nya lagarna. Nu på senare år har vi börjat komma i kapp och med hjälp av teknikutvecklingen jobbar vi på ett mer effektivt sätt, säger Hans Kemkes.

Hamnen ska kännas trygg och trevlig

Hjärtat i Stockholms Hamnars säkerhetsarbete är bevaknings- och trafikcentralen, BTC, som ligger i ett upphöjt rum med glasväggar på huvudkontoret. Här finns en mängd skärmar där människor med framsträckta id-kort och uppgifter om fartyg med olika behov av service och kontroll passerar i revy.

– Tidigare handlade kontrollen av varor mest om stickprov och människor kunde komma och gå mer eller mindre som de ville. I dag har vi helt andra rutiner för kontroll av gods och människor och vi tillåter inga obehöriga personer att vistas i området. Samtidigt har vi starkt fokus på att hamnen ska kännas som en trygg och trevlig plats. Vi hoppas att de som besöker eller arbetar i hamnen uppfattar säkerhetsarbetet som något som vi gör för deras skull, säger Hans Kemkes.

Alla får genomgå en säkerhetsutbildning

En viktig del av säkerhetsarbetet handlar om utbildning. Hans Kemkes kollega Sani Klinga är säkerhetshandläggare och projektledare för Stockholms Hamnars satsning på e-learning. Utbildningen består av ett webbaserat material med filmer och interaktiva delar som visar vilka regler som gäller i hamnområdet. Efter att ha gått igenom materialet så får man göra ett kort test.

– Tidigare delade vi ut en broschyr till alla som arbetar på området. Men det var svårt att veta om folk verkligen läste den. Eftersom e-utbildningen är obligatorisk och man måste gå igenom alla moment på nätet för att bli godkänd är den heltäckande, säger Sani Klinga.

E-utbildningen finns både i en variant för Stockholms Hamnars anställda som tar cirka 45 minuter att göra, och i en kortare tappning för externa som tar cirka 25 minuter.

– De flesta som har gjort utbildningen tycker att den är bra och intressant. Det viktigaste som vi vill förmedla är betydelsen av samarbete, att vi alla är en del av säkerhetsarbetet. Om du ser något avvikande eller märkligt så är det jätteviktigt att föra detta vidare till vakt eller annan personal, säger Sani Klinga.

Säkerhetsperspektivet finns med överallt

Det är inte bara lagstiftning som ställer krav på säkerhetsarbetet. Även de omfattande nybyggnationer som pågår i flera hamnar är en stor utmaning. Säkerhetshandläggare Martin Slåtterman ansvarar för att säkerhetsperspektivet inte glöms bort mitt i all spännande expansion och utveckling. Han granskar ritningsunderlag och ser till att alla staket, passerkontroller och kameror är av godkänd kvalitet.

– Utmaningen i byggprojekten är de snabba puckarna. När det hålls byggmöten får jag ofta ritningarna som ska granskas på väldigt kort tid. Projekten är också väldigt stora och kostsamma. Vi som svarar för säkerheten försöker vara flexibla och hitta lösningar som inte bromsar processen. Samtidigt måste vi säga stopp om något inte håller måttet, säger Martin Slåtterman.

Ingenting tyder på att säkerhetschefen Hans Kemkes och hans medarbetare kommer att få mindre att göra i framtiden. Tvärtom tittar EU för närvarande på om Sverige bör tolka den nuvarande lagstiftningen på ett striktare sätt, vilket troligen skulle utöka Stockholms Hamnars säkerhetsuppdrag. Oavsett vilka nya arbetsuppgifter som väntar försöker Hans Kemkes alltid sätta människan i första rummet.

– Ett av mina allra viktigaste uppdrag är att få så många som möjligt att förstå nyttan av säkerhetsarbetet. När alla drar åt samma håll blir allt så mycket lättare.

Säkerhetsarbetet i siffror

  • Stockholms Hamnar har 16 hamnanläggningar som omfattas av lagen om sjöfartsskydd.
  • Under en intensiv sommardag med många anlöp kan Stockholms Hamnar engagera upp till 35 specialutbildade sjöfartsskyddskontrollanter (vakter) samtidigt.
  • Bevaknings- och trafikcentralen, BTC, är bemannad dygnet runt alla dagar och tar emot cirka 2 000 porttelefonanrop per månad där personer är i behov av tillträde till hamnanläggningarna.
  • Under 2014 passerade cirka 330 000 lastbilar, 94 000 trailers och 1 000 000 personbilar via Stockholms Hamnar.
  • Under 2014 utfärdade Stockholms Hamnar 3 500 passerkort.