2014 gick i byggandets tecken

Omslaget till årsredovisning 2014 - liten tjej i bygghatt under öppet hus i Värtahamnen

Tolv miljoner passagerare och åtta miljoner ton gods passerade Stockholms Hamnar under 2014. Dessutom pågår ombyggnationer i så gott som samtliga hamnar.

Stockholms Hamnar kan lägga ännu ett framgångsrikt år bakom sig. Bolaget gör ett bra resultat som kan återinvesteras i ny infrastruktur, och det är nu tredje året som företaget hållbarhetsredovisar enligt det internationellt vedertagna indexet GRI.

Läs om hela året i årsredovisningen för 2014