Två tredjedelar av Värtahamnens nya grund färdig

Flygbild över Värtahamnen där två tredjedelar av grunden är på plats

Två tredjedelar av grunden till Värtahamnens nya pir är nu klar. Alla pålar beräknas vara på plats vid årsskiftet.

Även de pålar som den nya passagerarterminalen ska vila på är nu på plats. Hål för bergvärme är borrade och nu gjuts det för fundamenten.

I Polen tillverkas de 600 meter passagerargångar som ska leda från terminalen till tre av de fem kajerna. Hälften av gångarna är redan färdiga och väntar på att få skeppas till Stockholm.

Våren 2015 påbörjas byggandet av de övriga byggnaderna för tullen, miljöstation och teknik samt incheckning och speditionslinje.