Stora upphandlingar klara för Kapellskärs hamn

Visionsbild över ombyggda Kapellskärs hamn

Många av de stora entreprenaderna för ombyggnaden av Kapellskärs hamn är nu upphandlade och klara. Bland annat kommer Peab Sverige AB att utföra mark- och elarbeten på hamnplan.

Boskalis Sweden AB bygger den nya piren och utförde även den tidigare muddringen. MacGregor AB kommer att leverera ramper till både Kapellskärs hamn och den nya Värtahamnen. En ny tullbyggnad byggs av BTH Bygg AB.

– De stora entreprenaderna är nu upphandlade och vi är glada att få komma igång med hela utbyggnaden, säger Tobias Kednert projektchef Stockholms Hamnar.

– Hittills har allt arbete med upphandlingar och redan genomförda arbeten gått väldigt smidigt och vi håller tidplanen.

Ombyggnationen av Kapellskärs hamn startade hösten 2013 och nu byggs det i hela hamnen. Hela ombyggnationen beräknas pågå till slutet av 2016. När hamnen är klar får den fem färjelägen med försörjningsmöjligheter och en djupare hamnbassäng. Inseglingen till hamnen blir säkrare och Sjöfartsverket får en ny lotshamn. Hamnområdet utökas med 80 000 kvm.

Läs mer om ombyggnaden av Kapellskärs hamn

Se ny film om förändringarna i Kapellskärs hamn