Stockholms Hamnar vill ha food truckar i Frihamnen

Skylt med Stockholms Hamnars logga i Frihamnen

Stockholms Hamnar gillar food truckar. Däremot finns det ingen detaljplan och inga allmänna gator i Frihamnen. Det är en förutsättning för att food truckarna ska kunna få de tillstånd som krävs och som Trafikkontoret utfärdar.

Stockholms Hamnar vill gärna ha tillbaka food truckarna till Frihamnen och ska försöka lösa tillståndsfrågan tillsammans med berörda parter.