Stockholms Hamnar inför nya miljörabatter för el-anslutning och LNG-fartyg

Viking Grace och LNG-bunkerfartyget Seagas sida vid sida

Från 2015 inför Stockholms Hamnar nya miljödifferentierade avgifter för att uppmuntra rederier till insatser för miljön som går längre än vad regelverken föreskriver.

För att driva utvecklingen mot en mer hållbar sjöfart inför Stockholms Hamnar nya miljödifferentierade avgifter för rederier. I samband med att nya, skärpta svavelregler träder i kraft den 1 januari 2015 är befintliga rabatter för lägre svavelhalt inte längre aktuella. Därför justeras nuvarande system och nya rabatter införs.

– För att motivera och uppmuntra våra kunder att minska sin miljöpåverkan inför vi nya miljörabatter för el-anslutning, LNG-fartyg och för reducerade kväveoxidhalter, säger Henrik Widerståhl, vice vd Stockholms Hamnar.

Från den 1 januari 2015 kommer följande rabatter att gälla:

  • Stockholms Hamnar erbjuder en miljon kronor till varje fartyg som byggs om för att kunna ansluta till el vid kaj. Det gäller vid de kajer där Stockholms Hamnar erbjuder el-anslutning samt under förutsättning att anslutning och trafikering sker under en treårsperiod. El-anslutning minskar buller och utsläpp till luft.
     
  • Hamnavgiften för LNG-fartyg rabatteras med 5 öre per bruttoton. Det innebär uppåt 1 miljon kronor i rabatt per år och fartyg (med dagliga anlöp) och kan tillsammans med kväveoxidrabatten ge totalt 30 procent rabatt per anlöp. LNG-fartyg släpper varken ut svavel eller partiklar i luften och reducerar utsläppet av kväveoxid med 85 procent och minskar koldioxidutsläppet.
     
  • Rabatten för reducerat utsläpp av kväveoxid höjs och följer den sju-gradiga skala som Sjöfartsverket tillämpar. För ett normalstort fartyg med dagliga anlöp innebär det en rabatt på mellan 3 och 4 miljoner kronor per år, beroende på kväveoxidhalt.

Stockholms Hamnar har sedan 90-talet använt sig av miljödifferentierade hamnavgifter i syfte att påverka rederier till förbättrad miljöprestanda avseende bland annat utsläpp till luft och hantering av avfall. Framöver hoppas Stockholms Hamnar att tillsammans med kunderna ligga steget före och göra märkbara insatser för hållbara sjötransporter.

Till prislistan 2015

Länk till pressbild 1 på Flickr (extern länk)

Länk till pressbild 2 på Flickr (extern länk)

Kontakta oss gärna

Henrik Widerståhl, vice vd och marknadschef Stockholms Hamnar, 070-770 26 68, henrik.widerstahl@stockholmshamnar.se

Gun Rudeberg, chef juridik och samhälle Stockholms Hamnar, 070-770 26 35, gun.rudeberg@stockholmshamnar.se