Stockholm och Tallinn i hamnsamarbete för Östersjön

Den sjätte maj skrev Stockholms Hamnar och Tallinns Hamn under ett viktigt samarbetsavtal med fokus på Östersjöns miljö. De båda hamnarna ska samarbeta kring frågor om framtida fartygsbränsle, mottagning av svart- och gråvatten samt elanslutning av fartyg som ligger i hamn.

Både Stockholms Hamnar och Tallinns hamn har högt ställda miljömål för att minska påverkan på miljön i Östersjöområdet. Miljööverenskommelsen mellan de två hamnarna är ytterligare ett steg på vägen att minimera påverkan från hamnverksamhet och sjöfart i Östersjöregionen.

– Internationella samarbeten är ett bra sätt att arbeta med miljöfrågorna och i Östersjöregionen finns stora utvecklingsmöjligheter som vi nu kan ta tillvara ännu bättre, säger Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar.

– Tallinns hamn har bidragit med flera initiativ inom miljöområdet. Samarbetsavtalet med Stockholms Hamnar, som vi ser som en av föregångarna på området, ger betydligt bättre förutsättningar för vårt miljöarbete i Östersjön, säger Ain Kaljurand, vd för Tallinns hamn.

Miljööverenskommelsen omfattar konkreta insatser på tre områden:

Liquified Natural Gas (LNG) som fartygsbränsle

Tillsammans stödja möjligheter för bunkring av LNG i våra hamnar.

El-anslutning av fartyg

Tillsammans utreda möjligheten att el-ansluta ytterligare fartyg i linjetrafik.

Mottagning av svart- och gråvatten

Fortsätta arbetet att reducera utsläppen av avloppsvatten till Östersjön.

Stockholms Hamnar har sedan 2009 ett motsvarande samarbete med hamnen i Helsingfors och 2011 med hamnen i Åbo. Tallinns hamn har sedan länge ett nära samarbete med Helsingfors hamn gällande miljöfrågorna.