Stena Line startar ny linje från Stockholms Hamnar

Flygbild över Nynäshamns hamn en solig dag

Godsvolymen på den skandinaviska marknaden ökar för Stena Line. För att möta kundernas efterfrågan utökas därför trafiken från Nynäshamns hamn med ytterligare en destination, Liepãja i Lettland, den 19 oktober.

– Det är oerhört glädjande att Stena Line vill växa med oss. Det här blir den 12:e destinationen man kan nå direkt från Stockholms Hamnar, säger Dick Lagerberg, ansvarig för frakt i Stockholms Hamnar.

Stockholmsregionen växer rekordartat och svensk ekonomi har varit god. Detta tillsammans med Stockholms Hamnars strategiska läge och en stark handel i öst-västlig riktning, gör att godsvolymerna har varit stabila under hela året på så gott som samtliga linjer inom Stockholms Hamnar.

– Det här är en strategiskt viktig linje för oss och en linje vi tror kommer fortsätta utvecklas positivt. Vår målsättning är att linjen på sikt ska trafikeras av två likadana systerfartyg med fullt utvecklade faciliteter till både frakt och passagerare. Det är vår framgångsstrategi på andra linjer, säger Tony Michaelsen, linjechef för Region Baltikum.

Från Stockholms Hamnar når man nu Nådendal, Åbo, Helsingfors, Mariehamn, Visby, Sankt Petersburg, Tallinn, Riga, Paldiski, Ventspils, Liepãja och Gdansk.

Kontakt

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar, +46(0)70-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se

Hämta pressbild på Flickr (extern länk)