Startskottet för Kapellskärs nya hamn avfyrat

Helena Bonnier, styrelseordförande och Kjell Jansson, kommunstyrelsens ordförande Norrtälje, skakar hand.

Måndag den 16 juni firades startskottet av för Kapellskärs nya hamn. Under vinterhalvåret har det förberetts och muddrats i Kapellskär och nu är det dags för byggstart av ny pir med två färjelägen, ny kaj och hamnplan.

Under vinterhalvåret 2013-2014 muddrades 220 000 kubikmeter massor varav 80 000 kubik användes till vågbrytare och som utfyllnad i hamnen.
Kapellskärs Hamn byggs ut för att möta marknadens behov och för att få en säkrare, modernare och mer miljömässig verksamhet.
Fartygstrafiken kommer att fungera som vanligt under hela byggtiden som uppskattas till 2,5 år.

Läs mer om ombyggnationen

Bilden: Helena Bonnier, styrelseordförande och Kjell Jansson, kommunstyrelsens ordförande Norrtälje, firar av startskottet.