Remisser av förslag till nya föreskrifter om farledsavgift och lotsning

Sjöfartsverket har skickat ut en remiss om förslag till nya föreskrifter om farledsavgift och en om förslag till nya föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter.

Fram till 18 september 2014 tar verket emot synpunkter på remisserna.

Läs mer om remisserna på Sjöfartsverkets webbplats (extern länk)